Getij

Door de periodieke wisseling van de waterstand en de daarmee samenhangende getijstroom van het water in de zee is het moeilijk om de zee vast te leggen vanuit de lucht. Daardoor ontstaan er mooie imperfecte beelden, die een beeldrijm vormen met foto’s van de zee gemaakt vanaf het vaste land.

Geexposeerd van 18 t/m 27 september 2020 in park Meerstad in Groningen.